sexy B+W (รับถ่ายภาพรับปริญญา งานแต่งงาน ราคาถูก ช่างภาพปทุมธานี กรุงเทพ เป็นกันเอง ปลอดภัย )

by - พฤศจิกายน 28, 2557


ลองถ่าย B+W ครับ
ถ่ายกันเบาๆ ชิวๆ แบบว่าเทสๆ นะครับ^ ^
คนไหน สนใจภาพแนวนี้ ติดต่อมาได้นะครับ


#รับถ่ายภาพ #ถ่ายภาพรับปริญญา #งานต่างๆ #รับถ่ายภาพงานอุปสมบท #ช่างภาพปทุมธานี #รับถ่ายภาพปทุมธานี #ถ่ายภาพงานบวชปทุมธานี #รับถ่ายภาพงานแต่งงาน #รับถ่ายภาพหน้าซุ้ม
https://www.facebook.com/wansmarioman
https://www.facebook.com/WansMariomanFanclub
https://www.flickr.com/photos/wansmarioman/
082-401-5174
  Line ID wansmarioman

#รับถ่ายภาพ #ถ่ายภาพรับปริญญา #งานต่างๆ #รับถ่ายภาพงานอุปสมบท #ช่างภาพปทุมธานี #รับถ่ายภาพปทุมธานี #ถ่ายภาพงานบวชปทุมธานี #รับถ่ายภาพงานแต่งงาน #รับถ่ายภาพหน้าซุ้ม
https://www.facebook.com/wansmarioman
https://www.facebook.com/WansMariomanFanclub
https://www.flickr.com/photos/wansmarioman/
082-401-5174
  Line ID wansmarioman

You May Also Like

0 ความคิดเห็น